Đội ngũ Snowball xin chào bạn!
Cảm ơn bạn đã quan tâm và dành thời gian ghé thăm website chính thức của Snowball.
Hiện tại, website đang được cập nhật và dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày Thứ Tư, 31/05/2023. Nếu cần liên hệ với Snowball, bạn vui lòng gọi điện tới số 086 85 86 123 hoặc email contact@snowball.asia.

Hello from the Snowball Team!
Thank you for your interest and taking the time to visit the official Snowball website.
Currently, the website is being updated and is expected to be completed by Wednesday, May 31, 2023. If you need to contact Snowball, please call 086 85 86 123 or email contact@snowball.asia.